• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
9590 ฝบ 0978 2022-05-05 หนังสือราชการภายใน ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน 2565 งานสารบรรณ งานบัญชี
8100 ฝบ 0440/65 2022-02-18 หนังสือราชการภายใน ตอบรับจุลสารประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
6610 791.64 2021-09-23 บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจสอบการนำเงินฝากเข้าบัญชี งานสารบรรณ งานการเงิน
5840 3093 2021-08-16 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ และงานประชาสัมพันธ์
5810 3079 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5809 3080 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5808 3081 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5807 3048 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธื
5806 3050 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5804 3052 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5802 3053 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5801 3054 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5800 3055 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5798 3070 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5797 3069 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5796 3068 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5790 3072 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายพัฒนาฯ , งานประชาสัมพันธ์
5789 3071 2021-08-11 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ , งานประชาสัมพันธ์
5753 3030 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5744 3016 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ