• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5728 3001 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่โครงการของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ , งานประชาสัมพันธ์
5727 3000 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5726 2998 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5725 2993 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5724 2994 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5723 2995 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5722 2996 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน และผลงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5721 2997 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5720 3010 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5719 2992 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5718 2991 2021-08-09 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5698 2983 2021-08-05 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทางเว็บไซต์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5696 2971 2021-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5695 2972 2021-08-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5661 2957 2021-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5658 2954 2021-08-04 หนังสือราชการภายนอก ผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5656 2952 2021-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5655 2951 2021-08-04 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5638 2922 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5637 2923 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ