• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5636 2924 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์ฺ
5635 2925 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5634 2926 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5633 2927 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5630 2911 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5628 2935 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5627 2936 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5626 2937 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5625 2939 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ , งานประชาสัมพันธ์
5597 2917 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5596 2916 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5595 2910 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5594 2908 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5593 2906 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5592 2905 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5591 2904 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประเมินโครงการ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5589 2909 2021-08-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกันการประเมินประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5581 2897 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5580 2898 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5579 2896 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ