• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5578 2895 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5577 2888 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5576 2889 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการวิจัยนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5574 2882 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5572 2879 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5571 2878 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ประจำปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5570 2877 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5569 2876 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5568 2875 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5567 2874 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ . งานประชาสัมพันธ์
5566 2872 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5564 2873 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5563 2849 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ของครูสอน ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ , งานประชาสัมพันธ์
5561 2838 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5538 2852 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ระดับจังหวัดปทุมธานี (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5533 2805 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ,งานประชาสัมพันธ์
5532 2806 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5525 2810 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ประจำปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5524 2809 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ประจำปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5523 2808 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ