• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5522 2808 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5521 2817 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5520 2818 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ,งานประชาสัมพันธ์
5518 2825 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเพยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ,งานประชาสัมพันธ์
5511 2825 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเพยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5510 2827 2021-07-30 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชะชาสัมพันธ์
5486 2831 2021-07-27 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5442 2781 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5441 2780 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5440 2779 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ แผนกคอมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5439 2785 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2466) ทางเว็บไซต์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5431 2775 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด (ประจำปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5429 2763 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ งานอาชีวศึกษาฯ , งานประชาสัมพันธ์
5428 2764 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5426 2762 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5425 2761 2021-07-21 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5367 2709 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5365 2704 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5364 2703 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5363 2702 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ