• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5362 2701 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5361 2700 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5360 2699 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัย , งานประชาสัมพันธ์
5357 2696 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5355 2710 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิต , งานประชาสัมพันธ์
5354 2713 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธ์
5342 2724 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายพัฒนาฯ , งานประชาสัมพันธ์
5341 2723 2021-07-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี , งานประชาสัมพันธ์
5308 2689 2021-07-15 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5295 2676 2021-07-15 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และงานประชาสัมพันธ์
5273 2646 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ ,งานประชาสัมพันธ์
5270 2655 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5269 2660 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5268 2661 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 25 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5242 2638 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่งานวิจัยของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ ,งานประชาสัมพันธ์
5240 2536 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5238 2628 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5237 2626 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ , งานประชาสัมพันธื
5236 2625 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5234 2623 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งา่นสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ