• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5233 2622 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5232 2629 2021-07-14 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกัน , งานประชาสัมพันธ์
5192 2613 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานสิ่งประดิษฐฯ , งานประชาสัมพันธ์
5191 2612 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดังจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5190 2611 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5189 2610 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5188 2609 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5185 2608 2021-07-13 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายวิชาการ แผนกสามัญ , งานประชาสัมพันธ์
5174 2539 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5167 2540 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกัน , งานประชาสัมพันธ์
5165 2542 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมารณ 2564 (รองการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5164 2543 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก การเผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมฯ , งานประชาสัมพันธ์
5163 2538 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก ส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5162 2554 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกัน , งานประชาสัมพันธ์
5161 2555 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5160 2556 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , งานประชาสัมพันธ์
5159 2544 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5158 2558 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ , งานประชาสัมพันธ์
5157 2537 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , งานประชาสัมพันธ์
5156 2563 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และงานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ