• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5144 2593 2021-07-12 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมิณคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกัน , งานประชาสัมพันธ์
5142 2560 2021-07-08 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานสารบรรณ ฝ่ายพัฒนาฯ งานโครงการพิเศษ และงานประชาสัมพันธ์
5141 2539 2021-07-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกัน และงานประชาสัมพันธ์
5140 2557 2021-07-08 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริม และงานประชาสัมพันธ์
5136 2545 2021-07-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานทาวิชาการ งานสารบรรณ ฝ่ายพัฒนาฯ และงานประชาสัมพันธ์
5089 2491 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานในชั้นเรียนของครู ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัย และฝ่ายบริหารฯ งานประชาสัมพันธ์
5088 2489 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ . ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5087 2484 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5070 2526 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานศึกษา COVID -19 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5069 2527 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก การเผยแพร่การดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5068 2528 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5066 2530 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางเว็บไซต์ งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานแผนฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์ฯ
5065 2532 2021-07-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัย และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5045 2402 2021-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนฯ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5044 2461 2021-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศกึษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ . ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5043 2453 2021-07-02 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5041 2451 2021-07-02 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริม , ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5022 2430 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
5021 2428 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
5020 2403 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ