• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
5019 2404 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
4986 2430 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4985 2431 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2563) งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4983 2432 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4982 2438 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัยฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4981 2439 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานประกันฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4979 2408 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก อเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝา่ยแผนฯ งานประกัน และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4978 2407 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานวิจัย และฝ่ายบริหารทรัยากร งานประชาสัมพันธ์
4977 2405 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4976 2418 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนงานฯ งานวางแผนงานฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4975 2406 2021-07-01 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ ฝ่ายแผนงานฯ งานส่งเสริมผลผลิตฯ และฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
4958 1212312121 2021-06-29 หนังสือราชการภายใน ทดสอบ ด่วน งานบัญชี งานทะเบียน
4955 2021-06-29 หนังสือราชการภายใน ทดสอบ ด่วนที่สุด ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานพัสดุ
4952 2021-06-29 หนังสือราชการภายใน ทดสอบ ด่วนที่สุด งานพัสดุ น้องมินตราคนขี้เหร่
4931 ทต 040/2563 2021-01-29 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ สาขาท่าตอน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 2011-09-01 บันทึกข้อความ ส่งมาให้ล่ะนะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/9
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ